AkzoNobel kan verder met de voorgenomen afsplitsing van zijn chemietak. Aandeelhouders stemden donderdag op een buitengewone aandeelhoudersvergadering in Amsterdam in overgrote meerderheid in met een voorstel daartoe.

Het Nederlandse verf- en chemiebedrijf kan de divisie nu verkopen of juridisch onderbrengen in een aparte structuur om die naar de beurs te kunnen brengen.

Als later wordt besloten tot een beursgang voor AkzoNobel Chemicals, dan moeten aandeelhouders daar overigens ook nog hun goedkeuring over uitspreken op een aparte aandeelhoudersvergadering.

De afsplitsing is bedoeld om investeerders tevreden te stellen. Akzo heeft beloofd "het overgrote merendeel" van de netto-opbrengsten aan investeerders te geven. Door in te stemmen met de afsplitsing krijgen aandeelhouders in totaal direct 1 miljard euro uitgekeerd als speciaal dividend, als voorschot op de opbrengsten van de afsplitsing.

PPG industries

Een deel van de aandeelhouders was eerder dit jaar niet te spreken over de weigering van Akzo om in te gaan op een overnamevoorstel van de Amerikaanse branchegenoot PPG Industries. Akzo stelde op eigen kracht meer waarde voor aandeelhouders te kunnen creëren, onder meer door de voorgenomen afsplitsing van Specialty Chemicals.

De voorbereidingen voor de splitsing liggen volgens topman Thierry Vanlancker op schema voor afronding in april 2018. Volgens de Belg zal de afsplitsing direct bijdragen aan het besparingsdoel van 110 miljoen euro per jaar vanaf 2018.

Axalta

Vorige week liepen fusiegesprekken tussen AkzoNobel en het Amerikaanse verfbedrijf Axalta nog spaak. Volgens Vanlancker verliepen de gesprekken constructief. Maar Akzo haakte af, omdat het bedrijf geen overnamepremie wilde betalen. Axalta maakte kort daarop bekend oren te hebben naar een voorstel van het Japanse Nippon Paint, dat wel bereid lijkt tot een overname.

AkzoNobel kondigde maandag verderl aan het Thaise V.Powdertech over te nemen. Het bedrag is niet bekendgemaakt. Volgens Vanlancker past die overname in het beleid van relatief kleine, aanvullende overnames.

Maarten de Vries

Aandeelhouders van AkzoNobel hebben daarnaast donderdag ingestemd met de benoeming van financieel topman Maarten de Vries. Ook de benoeming van drie commissarissen bij het Nederlandse verf- en chemiebedrijf kon op goedkeuring rekenen.

De Vries komt over van beursintermediair Intertrust, waar hij dezelfde functie bekleedde. Eerder werkte hij onder meer voor TNT Express, Philips en Philips-joint venture TP Vision. De aanstelling van De Vries per 1 januari aanstaande kreeg groen licht van bijna alle in Amsterdam vertegenwoordigde aandeelhouders.

Gezondheid

De Vries volgt Maëlys Castella op die in september opstapte om gezondheidsredenen. Dat leidde toen tot gemor onder aandeelhouders, die namelijk kort daarvoor ook al topman Ton Büchner wegens zijn gezondheid zagen vertrekken. Castella keert overigens in tegenstelling tot Büchner terug in een andere managementfunctie zodra zij is hersteld.

Ook de benoeming van Patrick Thomas, Sue Clark en Michiel Jaski in de raad van commissarissen werd door een ruime meerderheid van de aandeelhouders goedgekeurd.

Aandeelhouder Universities Superannuation Scheme (USS) had ook een eigen kandidaat naar voren geschoven, maar die voordracht werd eind vorige maand ingetrokken omdat Akzo die kandidaat niet steunde. Het Britse professorenpensioenfonds liet weten daar niet blij mee te zijn.