Meer geld voor onderzoek, milieu en jongeren, maar minder voor Turkije. Het Europees Parlement heeft na lange onderhandelingen met de lidstaten ingestemd met de EU-begroting voor 2018.

De EU legt zich voor 160,1 miljard euro vast voor uitgaven die in 2018 en erna vooral economische groei en banen moeten opleveren.

Er komt 116,7 miljoen euro extra om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Daarvoor is volgend jaar in totaal 350 miljoen euro beschikbaar.

Voor het Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020, wordt 110 miljoen meer dan vorig jaar uitgetrokken. Om de klimaatafspraken van Parijs te halen, wordt 95 miljoen euro extra vrijgemaakt voor milieumaatregelen.

Het parlement bezuinigt op Turkije. Het vindt dat het EU-kandidaat-lid ''vooruitgang'' moet boeken op het gebied van democratie, de rechtsstaat, de persvrijheid en de mensenrechtensituatie en verlaagt het bedrag met 105 miljoen euro. Daarnaast wordt 70 miljoen in een reservepot geparkeerd.

De in Den Haag gevestigde EU-agentschappen Europol en Eurojust krijgen er respectievelijk 3,7 miljoen en 1,8 miljoen euro bij, plus tien en vijf nieuwe medewerkers.