De economie van Denemarken heeft in het derde kwartaal de sterkste krimp opgetekend sinds 2011.

Volgens voorlopige cijfers van het Deense statistiekbureau kromp de economie met 0,6 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal. De neergang is sterker dan verwacht, want economen hadden in doorsnee op een krimp met 0,2 procent gerekend.

Ook werd de groei in het tweede kwartaal neerwaarts herzien, tot 0,6 procent van een eerder gemelde 0,7 procent. Volgens het statistiekbureau nam de export af en gingen de consumentenbestedingen, met name aan auto's, en bedrijfsinvesteringen omlaag.

De economische krimp in Denemarken staat in schril contrast tot de economische opleving elders in Europa.