Energiebedrijf Nuon, onderdeel van Vattenfall, heeft een nieuw contract getekend voor de realisatie van een windmolenpark in de Wieringermeer.

Het bedrijf werkt daarvoor samen met Nordex Group, BAM Infra Nederland en Van Gelder Groep.

De nieuwe overeenkomst heeft betrekking op de levering en bouw van windturbines, de aanleg van de infrastructuur en de fundaties van het windpark. De installatie van de eerste vijftig turbines begint in 2019 en zal tegen het einde van dat jaar voltooid zijn. BAM Infra is verantwoordelijk voor de fundaties van het windpark.

Windpark Wieringermeer is een van de grootste windprojecten op land van Vattenfall in Europa. De ontwikkeling begon tien jaar geleden. Eind 2019 zal het nieuwe windpark honderd windturbines tellen en stroom opwekken voor 370.000 huishoudens.

Vattenfall mag 82 windturbines plaatsen in het Wieringermeerproject. Zeventien windturbines in het windpark zijn voor ECN en een windturbine wordt ter beschikking gesteld aan de omwonenden.