Alle lidstaten van oliekartel OPEC steunen de plannen om een beperking van de olieproductie met negen maanden te verlengen. Het wachten is nu op Rusland, dat als belangrijkste niet-lid van de OPEC zijn steun nog niet heeft toegezegd aan het akkoord.

Dat laten ingewijden weten aan persbureau Bloomberg.

De huidige afspraken over een bevriezing van de olieproductie door de belangrijkste olie-exporterende landen lopen tot eind maart. Rusland en de OPEC kwamen vorige week al nader tot elkaar over een verlenging, maar moesten nog enkele belangrijke plooien gladstrijken.

Rusland wil in eventuele nieuwe afspraken een passage opnemen die de beperkingen koppelt aan de staat van de oliemarkt. Ook heeft Rusland geen haast met nieuwe afspraken, omdat de oude nog tot april geldig zijn. Ook de duur van een verlenging zou nog geen uitgemaakte zaak zijn.

Moskou zou verder nog steeds zorgen hebben dat initiatieven om de olieprijs rond de 60 dollar per vat te houden vooral de Verenigde Staten in de kaart spelen. Amerikaanse schaliegasbedrijven zijn niet gebonden aan de beperkingen en schroefden hun productie de afgelopen tijd dan ook op.

De afspraken van de OPEC met andere olielanden onder aanvoering van Rusland hebben niet alleen gezorgd voor hogere olieprijzen. Ook de wereldwijde brandstofvoorraden, die drukkend werken op de prijzen, zijn geslonken.

Donderdag vindt in Wenen een bijeenkomst plaats over de productiebeperking.