Drie brancheorganisaties in België hebben er bij de regering op aangedrongen om twee kerncentrales na 2025 langer open te houden.

Volgens verschillende Vlaamse media kan hun oordeel flink wat gewicht in de schaal leggen in de discussie over de centrales.

Het is de bedoeling dat alle kerncentrales die België gebruikt tussen 2022 en 2025 dichtgaan. De brancheorganisaties zeggen dat dit een te grote schok zou geven en pleiten voor een meer geleidelijke aanpak.

Volgens een studie waar de organisaties naar verwijzen, zou het openhouden van twee centrales jaarlijks ook 600 miljoen euro goedkoper zijn. Dat zou volgens de sectororganisaties voor een modaal gezin een besparing van zeker 25 euro per jaar opleveren.

De kwestie raakt ook Nederland, omdat met name de reactoren van de centrale in Doel bij Antwerpen, vlak bij Nederlands grondgebied staan. Ook de centrale in het Waalse Tihange is niet ver verwijderd van de grens met Nederland.

De sluiting van de kerncentrales is afgesproken in het regeerakkoord van de federale bewindsploeg, maar er is in het verleden wel veel discussie over geweest. Volgens de Belgische krant De Standaard zijn de partijen N-VA en Vlaams Belang voor het openhouden van de centrales.

Het advies aan de federale regering in Brussel is ondertekend door de organisaties Agoria (technologie), Essenscia (chemie en 'life sciences') en Febeliec (industriële grootverbruikers).