VOORBURG - Nederlandse werknemers hebben vorig jaar meer dan ,2 miljard euro ingelegd om via hun werk te sparen. Dat is 2,4 procent meer dan een jaar eerder. Er werd 1,7 miljard euro uitgekeerd. In totaal kwam het spaartegoed op bedrijfsspaarrekeningen daarmee op 8,1 miljard euro, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft gepubliceerd.

De meeste mensen vroegen geld op omdat zij bijvoorbeeld een huis gingen kopen of uit dienst gingen. Op deze manier kwam 1 miljard euro vrij. Het spaartegoed kan wettelijk alleen worden 'gedeblokkeerd' bij de aankoop van een eigen woning, het voldoen van premies voor een levensverzekering of bij het beëindigen van de dienstbetrekking. Zonder deze bijzondere omstandigheden vallen de gelden na vier jaar vrij.

In totaal spaarden Nederlanders vorig jaar 153 miljard euro, inclusief bedrijfssparen. In 2000 was dat nog bijna 19 miljard minder. De stijging is bovendien veel forser dan in dat jaar. Door wijzigingen in de fiscale wetgeving sluisden veel mensen geld in de eerste drie maanden van vorig jaar van beleggingsfondsen naar hun spaarrekening, geeft het CBS als verklaring. Ook het slechte beursklimaat zorgde voor een toegenomen spaarzin.

Dit jaar werd er met 2,7 miljard euro in het eerste kwartaal weer minder gespaard.