FNV is niet te spreken over het cao-akkoord dat collegavakbond CNV heeft gesloten met werkgevers in de horeca. De afspraken leiden tot meer flexibel en onzeker werk tegen verder versoberde arbeidsvoorwaarden, vindt de vakorganisatie.

CNV is met werkgeversvereniging KHN een loonsverhoging van in totaal 4,6 procent overeengekomen, uitgesmeerd over een periode van twee jaar. Een grote meerderheid van de achterban stemde deze week in met het akkoord. 

FNV Horeca stelde volgens de werkgevers te hoge looneisen en was daarom niet meer om de tafel uitgenodigd. Met het bereikte resultaat is de bond dan ook erg ontevreden.

FNV Horeca wijst erop dat werknemers in bijvoorbeeld kroegen en restaurants er al sinds 2013 niets bij hebben gekregen. Daarbij maakt de organisatie het verwijt richting CNV dat die bond zijn leden niet volledig zou hebben geïnformeerd over de gemaakte afspraken.

Acties

De bond wil graag in gesprek met horecamedewerkers die ook ontevreden zijn over mogelijke vervolgstappen. FNV Horeca heeft de komende weken een zevental bijeenkomsten gepland in onder meer Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Zwolle en Den Bosch.

Pas na afloop van de bijeenkomsten kan meer worden gezegd over het al dan niet voeren van acties, waarmee eerder al wel werd gedreigd.