De Europese Bankautoriteit (EBA) verhuist van Londen naar Parijs. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken tijdens een geheime stemming in Brussel bepaald.

Daarmee is het EU-agentschap aan de neus van onder meer Frankfurt en Luxemburg voorbijgegaan. Acht lidstaten aasden op de EU-autoriteit die in 2011 vanwege de financiële crisis werd opgericht. Nederland had geen interesse voor de vestiging van de EBA.

De verhuizing is nodig vanwege het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. EU-agentschappen moeten volgens de regels op EU-grondgebied liggen.

De EBA ziet toe op handhaving van de financiële stabiliteit in de EU en kan zonodig nationale toezichthouders tot de orde roepen. Zij is ook verantwoordelijk voor de zogenoemde stresstesten waarbij wordt onderzocht of banken bestand zijn tegen grote crises.

Het agentschap is onafhankelijk maar moet verantwoording afleggen aan het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten. Er werken circa 150 mensen.