Het beheerd vermogen van Nederlandse beleggingsinstellingen is in het derde kwartaal met 2,9 procent gegroeid tot een recordbedrag van 870 miljard euro. De categorie alternatieve beleggingen zet daarbij haar opmars voort, met een stijging van 5,3 procent.

Volgens een rapport van De Nederlandsche Bank (DNB) nam de vermogensomvang van deze categorie met 7,5 miljard euro toe naar 150 miljard euro. Tot de alternatieve categorie rekent DNB beleggingen in bijvoorbeeld grondstoffen, infrastructuur, woninghypotheken en private equity, partijen die buiten de beurs om geld steken in ondernemingen. 

DNB constateert al sinds 2014 een sterke vermogensgroei van deze alternatieve beleggingen. In dat jaar nam de categorie 13 procent van het totale vermogen van Nederlandse instellingen voor zijn rekening, dat is nu 17 procent.

Aandelen

Ook het balanstotaal van aandelenfondsen nam in een klimaat van aanhoudende koersstijgingen flink toe, met 4,6 procent. Er zit nu 321 miljard euro in de fondsen, waarmee het voor beleggingsinstellingen de grootste categorie blijft.

In de categorieën obligaties (+0,6 procent tot 277 miljard euro) en vastgoed (+0,8 procent tot 115 miljard) trad een bescheiden stijging op van het beheerd vermogen. Dat van gemengde fondsen, die in meerdere categorieën beleggen, bleef ongeveer gelijk op 18 miljard euro.

In totaal steeg het beheerd vermogen van Nederlandse beleggingsinstellingen met 24 miljard euro. Daarvan is 18 miljard netto inleg, waarbij het vooral gaat om herinvesteringen van dividenduitkeringen door pensioenfondsen. Voor de rest is de groei toe te schrijven aan koersstijgingen van de onderliggende waarden van de beleggingen.