De handel op mkb-beurs NPEX is stilgelegd. De huidige vergunning is niet meer toereikend voor het aantal beleggers en veranderingen in wet- en regelgeving.

Volgens NPEX gaat het om een tijdelijke opschorting en geldt dit alleen voor de verhandeling van effecten. Het platform waarschuwde in september al dat er op termijn geen handel meer mogelijk zou zijn. 

NPEX heeft systeemaanpassingen doorgevoerd en de benodigde aanvraag voor een uitbreiding van haar bestaande vergunning gedaan bij de AFM. Het platform kan niet zeggen wanneer de AFM de nieuwe vergunning afgeeft.

Het uitgeven van effecten door ondernemingen blijft wel mogelijk.

NPEX wordt gebruikt door mkb-bedrijven om financiering op te halen. Zo haalde factoringsbedrijf DBS2 onlangs 1 miljoen euro op met een obligatie. De afgelopen jaren hebben enkele tientallen ondernemingen via deze manier geld opgehaald.