De werkgelegenheid in de milieusector is deze eeuw flink toegenomen. Het aantal vaste banen in de sector steeg tussen 2001 en 2015 met bijna 14 procent.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

De totale werkgelegenheid nam na 2008 af als gevolg van de kredietcrisis, maar in de milieusector kwamen er nog jarenlang banen bij. Pas in 2012 kwam er een kink in de kabel, maar daarna zette de banengroei weer door.

Inmiddels zijn in de sector 140.000 mensen aan het werk. Het CBS rekent bedrijven tot de milieusector als ze goederen of diensten leveren die worden ingezet voor bijvoorbeeld energiebesparing, verduurzaming of grondstofmanagement.

Investeringen

De investeringen in de sector zijn in dezelfde periode ruimschoots verdubbeld. In 2000 werd voor het milieu 2,2 miljard euro uitgetrokken, dat was vijftien jaar later bijna 5 miljard euro.

Gemeten als aandeel van het bruto binnenlands product (bbp) zijn de investeringen opgelopen van 2,1 procent naar 3,7 procent.

Zonnepanelen

Het meeste geld, ruim een derde van de totale investeringen, gaat naar afvalscheiding en riolering. Een kwart komt terecht bij natuur- en landschapsbeheer.

Hernieuwbare energievormen en energiebesparing slokken nog een relatief klein deel van de investeringen op, maar dat aandeel groeit snel.

Voor windmolens en zonnepanelen werd in 2015 zo'n 30 procent meer geld uitgetrokken dan in 2008, voor energiebesparing was dat zelfs 87 procent.