BUNNIK - De markt voor leaseauto's is afgelopen jaar licht gekrompen. Eind 2003 waren er ongeveer 777.000 leasevoertuigen in Nederland, 5000 ofwel 0,6 procent minder dan het jaar daarvoor. Dat heeft de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) woensdag laten weten.

De teruggang in 2004 is minder sterk dan de afgelopen jaren. In 2003 kromp het leasepark bijvoorbeeld nog 1,3 procent. De afgevlakte daling is volgens de VNA te danken aan de voorzichtige opleving in de economie.

Het aantal leasecontracten van personenauto's daalde van 517.000 tot 509.000. Er werden wel meer bestelauto's geleast (2,6 procent). Het vrachtautoleasepark bleef in omvang gelijk.