Verzekeraar NN Group (Nationale-Nederlanden) heeft in het derde kwartaal, net als veel branchegenoten, geprofiteerd op de gunstige ontwikkelingen op de financiële markten. 

Daardoor ging de winst stevig omhoog en kon het bedrijf de kapitaalbuffer verder versterken.

NN boekte een nettowinst van 734 miljoen euro, ruim twee derde meer dan een jaar eerder. Die stijging was voor een belangrijk deel te danken aan winsten op beleggingen.

Het operationeel resultaat nam met meer dan een derde toe tot 431 miljoen euro. Daar zat een bijdrage van 51 miljoen euro bij van Delta Lloyd, de branchegenoot die eerder dit jaar werd ingelijfd.

Onder druk

De resultaten uit schade- en inkomensverzekeringen in Nederland stonden wel onder druk. Dat komt doordat relatief veel mensen een beroep deden op een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Topman Lard Friese zei in een toelichting dat het bedrijf geen reden heeft om aan te nemen dat dit een structurele ontwikkeling is.

Kostenbesparing

De samensmelting van NN en Delta Lloyd ligt volgens Friese op schema. Het bedrijf gaat nog altijd van een extra kostenbesparing van 150 miljoen euro, bovenop de bezuinigingen die de al lopende programma's van beide verzekeraars opleveren. Daarbij wordt onder meer gekeken naar efficiënter gebruik van IT en kantoorruimte.

Dat door die operatie uiteindelijk banen verloren gaan, staat al langer vast. Maar aantallen wilde Friese nog altijd niet noemen.

Zorgvuldig

''Het is een geleidelijk proces dat enkele jaren gaat duren'', zei hij. Verder benadrukt hij dat NN zorgvuldig te werk gaat, in samenspraak met ondernemingsraad en vakbonden.

De solvabiliteit, berekend volgens de Europese norm (Solvency II), bedroeg voor de gehele groep 204 procent. Dat is een verbetering van acht procentpunten ten opzichte van het tweede kwartaal.