De visserijsector moet vernieuwen om te overleven, stelt ABN AMRO in een rapport. De vraag naar vis neemt weliswaar toe, maar om overbevissing tegen te gaan worden visquota steeds strenger. 

Tegelijkertijd willen consumenten weten waar de vis vandaan komt, hoe duurzaam die is en hoe het met dierenwelzijn zit, klinkt het.

Vissers verzamelen door onder meer sensoren op hun boten steeds meer gegevens. Die kunnen ze delen met bijvoorbeeld ngo's en wetenschappers zodat discussies over visserij met minder emotie kunnen worden gevoerd. Bovendien is het goed voor het imago van de sector.

Bijvangst

Daarnaast moet de sector investeren in vangstmethodes waarbij de zeebodem minder schade oploopt en er minder bijvangst is. Zo bleek onlangs dat het aantal dieren in de Noordzee de afgelopen 25 jaar flink is afgenomen, onder meer door de gebruikte vismethoden.

In het rapport wordt gesteld dat ook de samenwerking moet worden gezocht met andere partijen op zee. Zo zouden tussen windmolens oester- en mosselbanken of zeewierkwekerijen kunnen worden aangelegd.

Innovaties die door kleine samenwerkingsverbanden worden ingezet hebben daarbij de beste kansen om het te redden, denkt ABN AMRO. Partijen die snel op de ontwikkelingen inspelen, hebben de beste kans om te overleven.