Verzekeraar Aegon heeft afgelopen kwartaal geprofiteerd van een sterke groei in vermogensbeheer, lagere claims, hogere inkomsten uit provisies, een gunstig beursklimaat en kostenbesparingen. 

Het bedrijf kon een flink hogere winst in de boeken zetten en wist ook de kapitaalbuffer sterk te verbeteren.

Het onderliggend resultaat voor belastingen nam met een vijfde procent toe naar 556 miljoen euro. Onder de streep hield Aegon 469 miljoen euro over, bijna een derde meer dan een jaar eerder. Het rendement op het eigen vermogen is gestegen naar 8,9 procent en nadert daarmee de doelstelling van 10 procent die volgend jaar moet zijn gehaald.

In het nettoresultaat is een eenmalige last van 198 miljoen euro verwerkt door aanpassingen in de levensverzekeringenportefeuille in de Verenigde Staten. Daar staan waardevermeerderingen van bezittingen tegenover van bij elkaar 159 miljoen euro.

De stortingen door klanten in vermogensbeheer namen ten opzichte van een jaar eerder met twee derde toe naar 41 miljard euro. Aegon spreekt van een uitzonderlijke groei, die mede te danken is aan betere economische omstandigheden.

Verantwoordelijkheid

''Je ziet ook dat meer mensen zelf verantwoordelijkheid nemen en sparen voor bijvoorbeeld hun pensioen'', zei topman Alex Wynaendts. ''Individuele vermogensopbouw wordt steeds belangrijker, ook in Nederland.''

Hij tekende daarbij aan dat het spaarders wel erg moeilijk wordt gemaakt voldoende rendement te behalen door de lage rente die de Europese Centrale Bank (ECB) nog altijd hanteert. ''De huidige rente is geen goede afspiegeling van de economische realiteit'', zei hij.

Aegon ligt volgens Wynaendts op koers met kostenbesparingen. Komend jaar moet nog wel voor 180 miljoen euro worden bezuinigd. Dat betreft volgens de topman vooral de Amerikaanse activiteiten. De aanvullende besparingen moeten het eerder genoemde rendementsdoel dichterbij brengen, maar ook ruimte maken voor investeringen in bijvoorbeeld nieuwe technologie.

De solvabiliteit berekend volgens de Europese standaard (Solvency II) staat nu op 195 procent. Dat is 10 procentpunt meer dan een kwartaal eerder. Ook de kapitaalbuffer van het Nederlandse verzekeringsbedrijf is volgens Wynaendts flink toegenomen, naar 190 procent.

Wynaendts zei verder dat Aegon geen grote overnames in het vizier heeft en weersprak daarmee recente geruchten dat Aegon geïnteresseerd zou zijn in branchegenoot ASR. ''Wij richten ons op organische groei'', zei hij.