ABN Amro heeft de winst in het derde kwartaal flink opgevoerd. De bank profiteerde van het verder aantrekken van de Nederlandse economie.

Daardoor bleven de kredietvoorzieningen laag en werden goede zaken gedaan met onder meer hypotheken en leningen aan het mkb. Ook zijn de kosten bij het financiële concern flink gedaald door eerder doorgevoerde besparingen. 

Onder de streep hield ABN Amro 673 miljoen euro over. De nettowinst kwam daarmee 11 procent hoger uit dan een jaar eerder. Het operationele resultaat dikte met 8 procent aan tot 914 miljoen euro en de totale operationele lasten zakten met 12 procent tot 1,2 miljard euro.

Topman Kees van Dijkhuizen wijst erop dat de belangrijkste kredietportefeuilles bleven groeien bij constante wisselkoersen. De operationele baten lieten wel een beperkte daling zien.

Maar dat is volgens hem onder meer het gevolg van de verkoop van activiteiten in Azië en lagere tarieven bij enkele diensten. Ook de rente-inkomsten gingen wat omlaag.

Slechte leningen

Voor slechte leningen en andere vorderingen werd in totaal 5 miljoen euro opzijgezet. In het derde kwartaal vorig jaar bedroeg die voorzieningenpost nog 23 miljoen euro. 

Verder behield de bank naar eigen zeggen een sterke kapitaalpositie. De belangrijke CET1-ratio kwam wel wat lager uit dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Door kenners wordt momenteel erg gelet op de hoogte van de buffers, omdat de bankensector in afwachting is van nieuwe en waarschijnlijk strengere kapitaalsregels.

Vruchten

ABN Amro plukte wat betreft kosten vooral de vruchten van verbeteringen op het gebied van digitalisering. Ook werkt de bank, zoals eerder aangekondigd, aan het terugbrengen van zijn personeelsbestand. 

Van de retailkantoren zijn er nu nog ruim tweehonderd over. Dat aantal gaat waarschijnlijk nog verder omlaag, aldus Van Dijkhuizen. Datzelfde geldt volgens hem voor het aantal pinautomaten.

Provisie

Het financiële concern verwacht in verband met deze herstructureringen in het vierde kwartaal nog een extra provisie te moeten nemen tussen de 50 miljoen en 100 miljoen euro.

De bank maakte tevens bekend zijn duurzaam belegd vermogen komende jaren te willen verdubbelen van 8 miljard naar 16 miljard euro. ABN Amro zal onder meer met bestaande klanten contact opnemen om te bespreken of zij willen overstappen naar duurzame beleggingen.