DEN HAAG - Winkels in binnensteden zijn steeds moeilijker te bevoorraden. Platform Detailhandel heeft daarover de noodklok geluid.

De branchebehartiger klaagt vooral over de vele regels en de krappe venstertijden, de periodes waarbinnen leveranciers mogen laden en lossen. Die zouden het steeds lastiger maken om spullen tijdig in de winkels te krijgen, aldus de organisatie. Het Platform schat de hierdoor opgelopen schade op 300 miljoen euro per jaar.

Eisen

Gemeenten stellen verschillende eisen voor de breedte, lengte, hoogte en het gewicht van vrachtwagens. Zo mogen vrachtwagens in Amsterdam slechts een gewicht van 7,5 ton hebben. In andere gemeenten geldt geen maximum of een hogere.

Maximumlengte

In Den Bosch is de maximumlengte voor de voertuigen van 10 meter. "Hierdoor moeten speciale kleine vrachtwagens worden aangeschaft. En dat betekent ook meer vrachtwagens op de weg, meer files en meer vervuiling", zei Pieter Walraven van het Platform maandag.

Bevoorradingstijden

Vooral de verschillen in bevoorradingstijden zijn het Platform een doorn in het oog. Die zijn te kort, mede omdat veel gemeenten binnen eenzelfde regio dezelfde tijden hanteren. Om ervoor te zorgen dat de spullen tijdig in het schap liggen, moeten eveneens extra vrachtwagens worden ingezet.

Proef

Mede op initiatief van de brancheorganisatie is in de provincie Utrecht met een proef begonnen om de laad- en lostijden beter op elkaar af te stemmen. Het Platform wil dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat meehelpt gemeenten te overtuigen van het nut om de regels beter op elkaar af te stemmen.

Verladersorganisatie EVO deelt de noodkreet van de winkeliers. EVO vindt bovendien dat er nog meer moet gebeuren. "In 80 procent van alle steden mag pas na zeven uur 's ochtends bevoorraad worden. Dat geldt ook voor bedrijven die 'stille' vrachtauto's inzetten, die voldoen aan strenge geluidseisen. Als deze wagens al voor zeven uur winkels kunnen bevoorraden, zijn er minder vrachtauto's nodig. Bovendien wordt daarmee de spitstijden vermeden. Met voordelen voor economie én milieu.", aldus EVO.