De Nederlands overheidsfinanciën blijven de komende kabinetsperiode naar verwachting aan de Europese regels voldoen, maar het nieuwe kabinet moet wel bedacht blijven op eventuele tegenvallers.

Dat oordeelt de Afdeling advisering van de Raad van State in een vrijdag gepubliceerd rapport.

"De budgettaire onzekerheden zijn aanzienlijk. Zo wordt in het regeerakkoord uitgegaan van een economische groei die duidelijk boven de structurele groei ligt", stelt de instantie. "Dit maakt de kans op tegenvallers groter."

Ook is volgens de Raad van State in het verleden gebleken dat de Nederlandse overheidsfinanciën "erg volatiel" kunnen zijn. "Een overschot kan snel omlaan in een tekort."

3 miljard euro

Op een gegeven moment kan het nodig zijn dat de overheid de inkomsten verhoogt of bezuinigt op de uitgaven. Het daarbij naar verwachting om een bedrag van ongeveer 3 miljard euro.

"Dit zou overigens nog groter zijn geweest zonder de na 2021 optredende lastenverzwaringen van in totaal zo'n 7 miljard euro."

In het regeerakkoord zijn uitgavenverhogingen en lastenverlichtingen afgesproken van in totaal 14,5 miljard euro in 2021. Dit zou moeten leiden tot een klein begrotingsoverschot van ongeveer 0,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). 

"Dit becijferde begrotingsoverschot wordt echter mede bepaald door de gunstige conjunctuur", benadrukt de instantie.

Naleving

De Afdeling advisering houdt onafhankelijk toezicht op de naleving van de regels uit het Europese Stabiliteits- en Groeipact. Daarin is onder meer afgesproken dat het overheidstekort niet mag uitkomen boven 3 procent van het bbp.

De instantie komt nu met een tussentijdse rapportage over de gevolgen van het regeerakkoord.