De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in oktober sterk toegenomen, na een veel zwakkere groei in de voorgaande maand.

Afgezien van de landbouwsector kwamen er in 's werelds grootste economie 261.000 banen bij, blijkt uit het maandelijkse rapport over de arbeidsmarkt van de Amerikaanse overheid.

In september kwamen er volgens een herzien cijfer achttienduizend banen bij. Eerder was voor die maand een afname van 33.000 arbeidsplaatsen gemeld.

De arbeidsmarkt leed toen onder de gevolgen van twee orkanen die kort na elkaar de zuidelijke staten teisterden.

Zwakker

Het herstel in oktober was wel zwakker dan verwacht, economen rekenden in doorsnee op een aanwas van 313.000 banen.

De werkloosheid is onverwacht verder gedaald naar 4,1 procent van de beroepsbevolking, het laagste peil in bijna zeventien jaar. In september was ook al sprake van een daling, van 4,4 naar 4,2 procent.

Het werkloosheidspercentage is door verschillen in de manier van meten veel minder gevoelig voor eenmalige effecten zoals het slechte weer in september.

Federal Reserve

Volgens economen schetst het banenrapport per saldo een positief beeld van de arbeidsmarkt. Het zal de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, waarschijnlijk niet weerhouden van de alom verwachte renteverhoging in december.

Wel wijzen zij erop dat de loonontwikkeling sterk is afgezwakt. Dat verschaft de Fed een sterk argument om de rente slechts geleidelijk verder op te schroeven.