AMSTERDAM - Essent, Eneco, Nuon en Delta blijven zich verzetten tegen het kabinetsbesluit om hun energiebedrijven op te splitsen in een onderneming die het netwerk beheert en een deel dat de energie levert. De vier grote energieleveranciers stellen in een gezamenlijke reactie dat het kabinet "slordig omgaat met het belang van de Nederlandse energievoorziening".

De concerns richten hun pijlen vooral op minister Brinkhorst (Economische Zaken), die zich sterk heeft gemaakt voor de splitsing. Volgens hem is de maatregel nodig om de energiemarkt beter te laten functioneren.

'Hapklare brokken'

Nuon, Essent, Eneco en Delta vrezen "hapklare brokken" te worden voor buitenlandse concurrenten die een greep willen doen naar de Nederlandse energiemarkt. Volgens de vier kijken buitenlandse concerns echt niet het eerst naar de belangen van de Nederlandse consument, als in de toekomst een stroomtekort optreedt.

Alternatief

De vier energiebedrijven snappen niet dat Brinkhorst het alternatief afwijst dat ze met topambtenaren van Economische Zaken (EZ) en toezichthouder DTe hadden bereikt. "Kennelijk heeft het kabinet nog niet de tijd gehad dit alternatief op zijn waarde te beoordelen. In die zin is er sprake van een onzorgvuldige belangenafweging."

Bemiddelaar

De vier partijen dringen aan op een onafhankelijke bemiddelaar. Die moet de voor- en nadelen van opsplitsen in kaart brengen. Mochten alle inspanningen niets opleveren en mocht het kabinetsbesluit ook de toets van de Raad van State en het parlement doorstaan, dan sluiten de vier energiebedrijven juridische stappen niet uit. "Dat is altijd nog mogelijk. Maar het is altijd wel de laatste stap", stelt een woordvoerder.

'Gemiste kans'

EnergieNed spreekt van een "gemiste kans". De federatie van energiebedrijven had liever gezien dat het kabinet het alternatief had overgenomen dat de sector met EZ en de DTe had bereikt. Dat plan leidt volgens EnergieNed tot een betere werking van de energiemarkt. "De klant schiet daar meer mee op dan dat de transportnetten bij de bedrijven worden weggehaald", meent een woordvoerder.

TenneT, de landelijke beheerder van het hoogspanningsnet, is tevreden. "Wij zijn blij dat er nu eindelijk één landelijk transportnet komt. Het neutrale beheer garandeert hogere veiligheid en grotere leveringszekerheid. Dat is goed voor de Nederlandse elektriciteitsvoorziening", licht een woordvoerder toe.