Bij bouwbedrijf Heijmans heeft het herstel afgelopen maanden doorgezet. Daarom heeft de onderneming besloten om eerder dan gepland bepaalde leningen af te lossen.

''We trekken de positieve lijn die we schetsten bij de halfjaarcijfers verder door'', verklaart topman Ton Hillen. De omzet ontwikkelde zich in het derde kwartaal ''conform verwachting'' en de orderportefeuille bevond zich per eind september ''op goed niveau'', staat in een handelsupdate van de bouwer.

De kredietfaciliteit wordt vervroegd teruggebracht van 176 miljoen euro naar 156 miljoen euro. Dit is drie kwartalen eerder dan voorzien in de afspraken met de banken. Het besluit heeft onder meer te maken met eerder genomen maatregelen om de risico's op een aantal specifieke projecten te beperken.

Heijmans schreef over de eerste helft van het jaar voor het eerst sinds 2011 weer zwarte cijfers. De onderneming had eerder veel last van probleemprojecten maar ligt nu naar eigen zeggen weer ''op koers naar structureel herstel''.

Voorziening

Onlangs maakte het bouwbedrijf al bekend dat een eerder getroffen voorziening van 8 miljoen euro voor tegenvallers bij de bouw van de Wilhelminasluis in Zaandam toereikend lijkt.

Bij het project rond de nieuwbouw van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is Heijmans inmiddels in een vergevorderd stadium om haar aandeel binnen het betrokken bouwconsortium over te dragen aan partner Strukton.

Heijmans profiteert in zijn herstel onder meer van de aangetrokken woningmarkt. In de eerste tien maanden zijn al 1.636 woningen verkocht, tegen 1.344 woningen in dezelfde periode vorig jaar.

Bij het onderdeel utiliteit laat duurzaam herstel van de markt voor nieuwbouwprojecten nog wel op zich wachten. Daar lag de omzet afgelopen kwartaal anders dan bij de andere divisies nog op een lager niveau dan een jaar geleden.