De gemeenteraad van Dordrecht staat open voor een verkoop van het belang van ruim 9 procent in Eneco.

De Zuid-Hollandse gemeente is de op twee na grootste aandeelhouder van het energiebedrijf, dat eigendom is van in totaal 53 gemeenten.

Deze gemeenten beraden zich momenteel op hun aandeelhouderschap wegens de afsplitsing van netwerkbedrijf Stedin. Daarmee heeft Eneco volgens voorstanders van een verkoop, grootaandeelhouder Rotterdam voorop, geen openbare nutsfunctie meer.

Maar sommige gemeenten vrezen dat de duurzame koers en de werkgelegenheid bij een verkoop in het gedrang komen en willen hun stukken liever houden.

Drie kwart

Met Dordrecht erbij is het ja-kamp goed voor bijna drie kwart van alle aandelen. Dat is ruim voldoende om in ieder geval een verkoopproces in gang te kunnen zetten.

De komende maanden wordt de belangstelling voor Eneco in kaart gebracht. Een definitief besluit valt pas na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Een eventuele koper moet evenwel afwachten of het mogelijk is volledig zeggenschap te verkrijgen bij Eneco. Daarvoor is een meerderheid vereist van drie kwart van de aandelen. De gemeenten die zich tot dusver tegen een verkoop hebben uitgesproken, bezitten bij elkaar meer dan een kwart van de stukken.

Onzekerheid

Die onzekerheid kan de potentiële verkoopprijs drukken. Voor gemeenten die willen verkopen, zou dat aanleiding kunnen zijn van gedachte te veranderen. Aan de andere kant valt niet uit te sluiten dat sommige gemeenten die nu nee zeggen, alsnog overstag gaan als een mogelijke koper wel een hoog bedrag biedt.

Eneco koestert de eigen zelfstandigheid en ziet niets in een verkoop. Ook het personeel en de ondernemingsraad hebben een dringend beroep gedaan op de aandeelhouders om verder te kijken dan alleen financieel gewin, net als enkele grote zakelijke klanten van het bedrijf.