Nederlandse organisaties hebben vorig jaar een recordbedrag van 14,3 miljard euro uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling, ook wel bekend als research & development (R&D).

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. 

Bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs gaven gezamenlijk ruim 4 procent meer uit aan dan een jaar eerder. Met name het bedrijfsleven investeerde meer in onderzoek en ontwikkeling op. De totale uitgaven hieraan kwamen neer 8,1 miljard euro aan, een toename van 462 miljoen euro ten opzichte van 2015. 

De meeste uitgaven aan de zogeheten R&D werden gedaan in de provincie Noord-Brabant. De uitgaven daar waren goed voor 30 procent van het landelijke totaal. Met name in de regio Eindhoven waren er met in totaal 1,5 miljard euro veel investeringen. 

Na Noord-Brabant volgen Zuid- en Noord-Holland als de provincies met de hoogste uitgaven voor R&D.. In Groningen, Drenthe en Zeeland is juist sprake van een relatief lage besteding van gelden voor onderzoek en ontwikkeling. 

Meer kapitaal

In 2016 bedroeg de zogeheten R&D-intensiteit, de R&D-uitgaven afgezet tegen het bruto binnenlands product, 2,03 procent. Dat percentage is vrijwel onveranderd ten opzichte van 2015 (2,02 procent) en 2014 (2 procent).

Het percentage ligt bovendien in lijn met het Europees gemiddelde. Het huidige kabinet Rutte streeft echter naar een R&D-intensiteit van 2,5 procent. 

Buitenland

De R&D-uitgaven van Nederland in andere landen namen tussen 2014 en 2016 met bijna een derde toe, van 1,5 miljard euro naar 2,2 miljard euro.

Nederland krijgt daarnaast ook steeds meer investeringen in onderzoek en ontwikkeling uit het buitenland. In 2016 was dit 2,2 miljard euro. In 2014 was dit nog 1,7 miljard euro.