DEN HAAG - De bereikbaarheid en dienstverlening van de Belastingdienst moeten binnen drie maanden flink verbeterd zijn, anders kan verantwoordelijk staatssecretaris Wijn (Financiën) vertrekken. Dat stelde coalitiepartij VVD woensdag tijdens een debat over de Belastingtelefoon.

Volgens VVD-Tweede-Kamerlid Dezentjé is de situatie "schrikbarend". De bereikbaarheid is onvoldoende en de "cultuur" binnen de dienst deugt niet, omdat er niet geluisterd wordt naar de klachten van de eigen medewerkers, aldus Dezentjé.

Contact

De Kamer is zeer ontevreden over de bereikbaarheid en de dienstverlening. Contact krijgen met de fiscus is moeilijk en als een belastingplichtige daar al in slaagt, ontbreekt vaak de deskundigheid om de vragen te beantwoorden. De extra mankracht die Wijn eerder dit jaar al inzette, is volgens de Kamer onvoldoende. Ze wil dat er snel deskundige mensen bijkomen. Daarnaast voelen VVD en PvdA er wel voor om belastingplichtigen meer tijd te geven om hun aangifte in te dienen. Nu hebben ze tot 1 april.

Centraal nummer

De Kamer is al jarenlang ontevreden over de bereikbaarheid van de Belastingtelefoon. Het kabinet hoopte het met een centraal nummer een stuk eenvoudiger te maken voor belastingplichtigen. Daarnaast kampt de fiscus met een bezuiniging van het kabinet die tot gevolg heeft dat er duizenden ambtenaren moeten verdwijnen. Volgens de oppositie heeft het kabinet de problemen dan ook aan zichzelf te wijten.

Boetekleed

Staatssecretaris Wijn trok woensdagavond het boetekleed aan. Hij zei dat de slechte service onder meer het gevolg is van de bezuinigingen. "Er zijn inschattingsfouten gemaakt." Wijn erkende dat de bereikbaarheid in de eerste maanden van dit jaar "uitermate belabberd" was. Hij noemde dat "buitengewoon vervelend en afschuwelijk voor de belastingbetaler." Wel is de situatie volgens hem inmiddels flink verbeterd.

Nieuwe maatregelen

Binnen een maand komt de CDA-bewindsman met nieuwe maatregelen. Hij betwijfelt of extra geld alleen de oplossing is. Hij wierp de vraag op of het opzetten van callcentra voor massale processen wellicht beter uitbesteed kan worden. De Tweede Kamer voelt daar weinig voor.