De Nederlandse bakkers dreigen met acties om een betere cao af te dwingen. De bij vakbond FNV aangesloten bakkers wezen de laatste cao-voorstellen af, ze vinden de geboden loonsverhoging te laag en eisen betere arbeidsomstandigheden.

Aan wat voor acties de bakkers denken en wanneer, houden ze voor zich. Aangekondigde acties eerder dit jaar werden door werkgevers deels bemoeilijkt omdat die de productie vervroegden of vertraagden.

De bakkers zitten al sinds oktober vorig jaar zonder cao. Een geboden loonsverhoging van 3,75 procent over 2,5 jaar vinden ze daarom te laag.

Daarnaast zijn ze het niet eens met de invoering van een zogenaamde urenbank. Dat houdt in dat een ingeroosterde bakker bij weinig werk naar huis gestuurd kan worden. De niet gewerkte uren worden in die urenbank bijgehouden en moeten later worden ingehaald.

De bakkers willen bovendien de toeslagen voor het werken op feestdagen en de avond voor een feestdag behouden.