UTRECHT - Werkgevers mogen in personeelsadvertenties in principe geen leeftijdsgrenzen stellen. Zij mogen alleen leeftijdseisen stellen als zij daarvoor een goede reden hebben. Die motivering moet ook in de advertentie staan. Dit heeft de Commissie Gelijke Behandeling dinsdag bepaald.

De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd verbiedt uitdrukkelijk het openlijk aanbieden van vacatures met vermelding van leeftijdsgrenzen. Dit geldt zowel voor advertenties in kranten als op websites.