De goederenoverslag in de haven van Rotterdam is in de eerste negen maanden van het jaar met 2 procent gegroeid. In totaal werd bijna 352 miljoen ton aan goederen afgehandeld, meldt het Havenbedrijf Rotterdam.

Vooral de overslag van containers zat met ruim 10 procent groei in de periode tot en met september flink in de lift. Ook was er een sterke stijging met bijna 15 procent van zogeheten agribulk. Dat omvat onder meer granen en veevoer.

Daar stond tegenover dat de overslag op andere terreinen daalde. Stookolie, voornamelijk uit Rusland afkomstig, had last van verhoging van de exportbelasting in dat land. Ruwe olie steeg met 3,5 procent en LNG bleef nagenoeg stabiel.

Kolen

Ook daalde de kolenoverslag ten opzichte van vorig jaar. De krimp van 2,6 procent kwam volgens topman Allard Castelein door de sluiting van twee kolencentrales op de Maasvlakte bij Rotterdam. Ook de toename van duurzame energieproductie had zijn weerslag op de kolenoverslag.

Castelein noemde de energietransitie een uitdaging voor de lange termijn, maar voelt zich gesteund door het regeerakkoord, ondanks dat daarin juist meer op de overstap naar schonere energiebronnen wordt ingezet.

''Wij zijn blij met die ambitie van het nieuwe kabinet, die naar wij hopen zal leiden tot juiste regelgeving en financieringsmogelijkheden om ondernemingen te ondersteunen bij de transitie.”