Bank of America heeft afgelopen kwartaal, net als veel andere Amerikaanse banken, geprofiteerd van de gestegen rente en de gestaag groeiende economie. Ook door kostenbesparingen viel de winst in het derde kwartaal flink hoger uit.

Bank of America zag de rentebaten met 9 procent aandikken tot ruim 11 miljard dollar (9,5 miljard euro), dankzij de hogere rente en een groei in zowel leningen als spaartegoeden. Ook vermogensbeheer bracht meer geld in het laatje. Dat alles was genoeg om een flinke daling van de inkomsten uit de handel in obligaties, grondstoffen en valuta's te compenseren.

Onder de streep hield Bank of America afgelopen kwartaal 5,6 miljard dollar over, 13 procent meer dan een jaar eerder. Dat was mede te danken aan lagere kosten. Ook hoefde de bank minder reserves aan te houden om risico's op slechte leningen af te dekken. Het is de hoogste kwartaalwinst in zes jaar tijd.

Branchegenoot Wells Fargo zag de winst daarentegen met 18 procent dalen, tot 4,6 miljard dollar. Dat kwam grotendeels door een eerder bekendgemaakte schikking in een oude hypothekenkwestie die de bank 1 miljard dollar heeft gekost. Bovendien woog bij Wells Fargo de stijging van de rentebaten niet op tegen de scherpe daling van de handelsinkomsten.

De Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, is al een tijdje bezig de monetaire teugels aan te halen. In de nasleep van de kredietcrisis werd de rente jarenlang zeer laag gehouden om de economie te stimuleren, maar sinds december 2015 heeft de Fed zijn belangrijkste tarief vier keer verhoogd. De hogere rente zorgt ervoor dat banken meer geld kunnen verdienen aan kredietverlening.