Het nieuwe kabinet wil strenger optreden tegen bedrijven die zich alleen op papier in Nederland vestigen om zo belastingvoordelen te genieten. De Nederlandsche Bank en de Belastingdienst krijgen ruimere bevoegdheden om daar tegen op te treden.

In het regeerakkoord schrijft Rutte III zich te gaan richten op concerns die "echt een toegevoegde waarde hebben." Bij bedrijven die Nederland alleen als postbus gebruiken, gaat het kabinet belasting heffen, net als bij ieder ander bedrijf, wordt daaraan toegevoegd.

Het nieuwe kabinet belooft zich internationaal in te zetten voor de aanpak van belastingparadijzen en het "belastingvrij rondpompen van miljoenen."

Concreet bestaat die aanpak uit een bronheffing op rente en royalty’s die naar landen met zeer lage belastingen worden doorgesluisd. Belastingvoordelen voor vreemd vermogen worden verder beperkt, om te bevorderen dat bedrijven eigen geld in hun onderneming steken.

Het regeerakkoord: Dit verandert er voor jou
79
Het regeerakkoord: Dit verandert er voor jou