Van alle Nederlanders die in 2016 niet genoeg verdienden om rond te komen, was een op de tien zelfstandige. Ongeveer 300.000 zelfstandigen kwamen met hun inkomen onder het bijstandsniveau terecht, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2016 waren er in Nederland ongeveer één miljoen financieel kwetsbare mannen en twee miljoen vrouwen in die positie. Het CBS schaart daar mensen onder met een netto inkomen onder het bijstandsniveau, oftewel minder dan 920 euro per maand.

Bijna twee derde van de financieel kwetsbare mannen heeft een uitkering, bij de vrouwen is dat aandeel minder groot. Bij vrouwen komt het vaker voor, bijna in een van de vier gevallen, dat ze helemaal geen inkomen hebben. Dat zijn dan bijna allemaal vrouwen met een werkende partner.

Vooral vrouwen komen met hun inkomen relatief vaak onder het bijstandsniveau uit doordat ze in deeltijd werken. Voor bijna 25 procent van de financieel kwetsbaren gaat dat op, bij mannen is dat minder dan 20 procent.

Mannen en vrouwen

Tussen 2011 en 2013 nam het aantal mannen dat niet voldoende verdiende om van rond te komen met 2 procentpunten toe. De jaren daarna liep het weer terug naar het niveau van 2011. Dat had alles te maken met de crisis: mannen zijn verhoudingsgewijs vaker werkzaam in conjunctuurgevoelige sectoren als de bouw en de ICT.

Het aantal vrouwen in een financieel kwetsbare positie nam tussen 2011 en 2016 met 5 procentpunten af. Door hun oververtegenwoordiging in sectoren als de zorg en het onderwijs, hadden vrouwen relatief minder last van de crisis, constateert het CBS.

Tussen 2013 en vorig jaar ontwikkelde de financiele kwetsbaarheid bij zowel mannen als vrouwen zich ongeveer gelijk: het percentage mannen dat de ondergrens niet haalt, liep terug van 23 naar 21 procent, het percentage vrouwen van 43 naar 41 procent.

Leeftijd

In de leeftijdsopbouw zit er een duidelijk verschil tussen financieel kwetsbare mannen en vrouwen. In de leeftijdsgroep tot 25 jaar zitten meer mannen, vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de groep tussen 35 en 55 jaar. Jonge mensen die financieel kwetsbaar zijn hebben meestal een klein baantje of een flexbaan die niet al te veel oplevert.

Inkomen partner

Het CBS keek ook naar het inkomen van de partner van de onderzochte groep. De partner van financieel kwetsbare vrouwen haalde in 2016 gemiddeld 49.000 euro binnen, een inkomensniveau dat flink hoger ligt dan dat van alle werkende mannen gemiddeld: 39.000 euro. De partner van financieel kwetsbare mannen had een inkomen van 21.000 euro en dat ligt juist iets lager dan het gemiddelde inkomen van werkende Nederlandse vrouwen, 23.000 euro.

Iets minder dan de helft van de kwetsbare mannen had in 2016 een partner. Voor de kwetsbare vrouwen was dat ruim twee derde.