De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in september voor het eerst in zeven jaar gedaald. Dat komt doordat veel bedrijven in de zuidelijke staten Texas en Florida kampten met de naweeën van zware tropische stormen.

Er gingen in 's werelds grootste economie afgelopen maand per saldo 33.000 arbeidsplaatsen verloren. Een maand eerder kwamen er nog 169.000 banen bij. Economen rekenden voor september gemiddeld op een aanwas van 80.000 banen.

Veel mensen zijn van huis en haard verdreven door de orkanen en zitten daardoor ook zonder werk. Verder huren bedrijven minder snel nieuwe mensen in.

De hardste klappen vielen in de toeristische sector, waar 111.000 banen verdwenen. Dat is het hoogste aantal in één maand sinds augustus 1939.

De verwachting is dat het effect van de orkanen op de werkgelegenheid tijdelijk zal zijn. Om de schade te herstellen is uiteindelijk juist meer personeel nodig.

Werkloosheid

Ondanks de daling van de werkgelegenheid nam ook het aantal werklozen af. Vorige maand stond 4,2 procent van de Amerikaanse beroepsbevolking ongewild langs de zijlijn, tegen 4,4 procent in augustus. Dat is het laagste percentage sinds 2001.

Het statistisch bureau van het ministerie van Arbeid merkt op dat het werkloosheidscijfer veel minder sterk beïnvloed wordt door weereffecten dan de banengroei.

Kenners van ING zien in de op het eerste gezicht zwakke cijfers zelfs elementen die een renteverhoging door de Fed in december waarschijnlijker maken. Zij wijzen met name op een sterker dan verwachte stijging van het gemiddelde uurloon. Sinds november 2008 gingen de lonen niet meer zo sterk omhoog.