FRANKFURT - De Europese Centrale Bank (ECB) denkt dat de economie van de eurozone dit jaar kan aantrekken. De bank baseert zich op de opgeleefde binnenlandse vraag en in het bijzonder de aantrekkende consumptie. Dat meldde de bank donderdag in haar maandverslag.

De ECB stelde de groeiprognose van het bruto binnenlands product voor 2005 vorige week naar beneden bij van 1,9 naar 1,6 procent, na een zwakke economische groei aan het einde van 2004. Toch is de bank van mening dat deze moeizame periode slechts een tijdelijk 'fenomeen' was. De ECB is positief over de sterke groei van de wereldeconomie, wat gunstig is voor de export vanuit de eurolanden. Bedrijven kunnen dankzij de toegenomen export extra investeringen doen.

De ECB ziet geen onmiddellijke bedreiging voor de prijsstabiliteit in de landen van de eurozone. De inflatie blijft stabiel op 1,9 procent. De ECB waarschuwde wel dat de hoge olieprijs en de sterke euro een risico kunnen vormen voor de economische ontwikkeling. Ook herhaalde de bank haar standpunt dat sterke schommelingen op de valutamarkt ongewenst zijn.

Stabiele euro

ECB-president Jean-Claude Trichet onderstreepte donderdag nog eens het belang van een stabiele euro. Hij voerde donderdag de druk op de Europese ministers van Financiën op om de regels van het stabiliteitspact na te leven, dat bedoeld is om de Europese munt stabiel te houden.

Wanneer de regels niet opgevolgd worden, zei Trichet, kan dat betekenen dat de rente verhoogd moet worden in de eurozone. "De begrotingsregels zijn de sleutel tot het goed functioneren van de monetaire unie", aldus de ECB-baas. Het pact schrijft voor dat het financieringstekort van de eurolanden onder de 3 procent moet blijven.

Trichet benadrukte het belang van de drempel op het tekort. "Wat er ook gebeurt, wat er ook wordt besloten, ons mandaat is er voor te zorgen dat de prijzen in de eurozone stabiel blijven, zoals is afgesproken in het Verdrag van Maastricht. De geloofwaardigheid van de euro mag niet opgeofferd worden", stelde de Fransman.

De discussie rond het stabiliteitspact woedt al enige tijd omdat landen als Duitsland en Frankrijk willen dat de 3 procentsregel versoepeld wordt. Beide houden zich niet aan deze afspraak en hebben grotere tekorten dan het pact toestaat. Beleidsmakers bij de ECB vrezen dat hogere overheidsuitgaven kunnen leiden tot inflatiedruk waardoor de centrale bank de rente moet verhogen.