Het percentage melkveebedrijven dat melkkoeien laat grazen, is vorig jaar toegenomen. Dit gebeurde ondanks de schaalvergroting in de landbouw.

Het aandeel bedrijven dat koeien de wei in laat, is in 2016 gestegen naar 76,5 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. In het jaar ervoor ging het nog om 75,6 procent.

Tegelijkertijd is de veestapel gegroeid. Het aantal melkkoeien is tussen 1 april 2015 en 1 april 2016 met 123.000 dieren toegenomen.

"Dat betekent waarschijnlijk dat bedrijven die al weidegang toepasten, dit zijn blijven doen. Ook als ze er extra melkkoeien bij gingen houden."

Intussen is het aantal koeien overigens weer afgenomen. Bij de landbouwtelling van 2017 zijn 51.000 minder melkkoeien geteld.

Bedrijfsvoering

"Koeien staan vaker het hele jaar op stal naarmate er meer melkkoeien worden gehouden. Bij toenemende bedrijfsgrootte is weidegang lastiger in te passen in de bedrijfsvoering", aldus het CBS.

Toch heeft een groter aandeel van de melkveehouders met ten minste honderd dieren koeien laten grazen. Vorig jaar ging het om 64 procent van deze grotere melkveehouders. In 2015 lag het percentage nog op 61 procent.

Ondanks deze toename, is het aandeel melkkoeien in de wei niet toegenomen. Dit bleef constant op 65 procent. In 2014 ging het nog om 69 procent. En tien jaar geleden graasden nog acht op de tien melkkoeien een deel van het jaar in de wei.

Noord-Brabant

Daarnaast blijkt dat koeien van melkveebedrijven in Noord-Brabant, Limburg, Zeeland en Flevoland vaker op stal staan dan elders in het land. Dit komt onder meer doordat in deze provincies gemiddeld genomen grotere melkveebedrijven staan of dat de ondernemingen minder grasland per koe hebben.

Met uitzondering van Limburg en Groningen, is in alle provincies het aandeel melkveebedrijven dat weidegang toepast toegenomen. In Flevoland steeg het percentage van 34 naar 38 procent. Dit is de provincie met het kleinste aandeel.

In Noord- en Zuid-Holland laten meer dan negen op de tien melkveebedrijven hun melkkoeien grazen.