De cao-lonen zijn in het derde kwartaal van dit jaar met 1,5 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. 

Daarmee lag de loonstijging net boven de toename van de consumentenprijzen (1,4 procent), meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

De hoogste loonstijging deed zich voor in de landbouw, met 2,2 procent, door loonsverhogingen in de glastuinbouw en dierhouderij.

Bij de overheid namen de lonen met 0,3 procent toe. In het onderwijs gingen de lonen echter met 0,2 procent omlaag. In 2016 was in deze sector juist nog sprake van een grote loonsverhoging (3,9 procent), maar er is nu nog geen loonsverhoging voor 2017 afgesproken.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt in een reactie dat voor heel 2017 de loonsverhoging in het onderwijs zal uitkomen op 1 procent (500 euro per leraar).

Voor volgend jaar is in de begroting al geld vrijgemaakt voor een verdere stijging van de lonen in het onderwijs, aldus een verklaring. Donderdag houden basisschoolleraren een staking uit protest tegen de lage salarissen en hoge werkdruk in het basisonderwijs.