Klimaatverandering en de overgang naar een klimaatneutrale economie vragen om meer aandacht van banken en verzekeraars. Daarvoor waarschuwt De Nederlandsche Bank (DNB). 

Volgens de toezichthouder is sprake van "toenemende klimaatrisico's". 

Klimaatverandering kan bijvoorbeeld een toename van extreem weer betekenen. Schade als gevolg van storm, hagel en regen is in Nederland meestal verzekerd en heeft daarmee een directe impact op verzekeraars.

"In het algemeen lijkt de Nederlandse financiële sector zich steeds bewuster te zijn van klimaatrisico's", constateert DNB. "Er moeten echter ook extra stappen worden gezet." 

Het gaat er daarbij voornamelijk om dat instellingen alle mogelijke gevaren stelselmatig in kaart brengen en daar waar nodig maatregelen nemen.

Nederlandse situatie

De huidige catastrofemodellen bij schadeverzekeraars houden doorgaans niet expliciet rekening met klimaatveranderingstrends voor de Nederlandse situatie. "Dat kan leiden tot een onderschatting van huidige verzekeringstechnische risico's", benadrukt DNB.

Ook de omschakeling op hernieuwbare energie brengt aandachtspunten met zich mee. In Nederland is wetgeving aangekondigd die voorschrijft dat alle kantoorpanden vanaf 2023 minimaal energielabel C moeten hebben. Volgens DNB kan dit de verhuurbaarheid en waarde van kantoorpanden die niet aan dit label voldoen beïnvloeden.

Stappen

De toezichthouder zegt zelf ook een aantal stappen te nemen wat betreft klimaatrisico's. Zo wil DNB de problematiek vaker gaan aankaarten in gesprekken met financiële instellingen.

Ook wordt er gewerkt aan het verder ontwikkelen van klimaatstresstesten. Een dergelijk onderzoek wordt nu al uitgevoerd bij schadeverzekeraars.