Het Europees Parlement en de EU-lidstaten bereikten dinsdag in Straatsburg een akkoord over maatregelen tegen dumping van goederen die onder de marktprijs worden aangeboden.

Kern van de wetgeving is een nieuwe methode waarmee de Europese Commissie naar eigen zeggen objectief kan bepalen of de markt wordt verstoord.

Als dat wordt vastgesteld, kunnen heffingen worden opgelegd. Die kunnen bijvoorbeeld vanwege staatssubsidies of buitensporige overheidsbemoeienis worden opgelegd. Ook wordt gekeken of de productie wel voldoet aan de internationale arbeids- en milieustandaarden.

Beschermen

De EU gaat deze methode hanteren voor alle landen die lid zijn van de Wereldhandelsorganisatie. De unie zegt hiermee vrije en eerlijke handel te drijven en tegelijkertijd duizenden banen te beschermen.

De wet wordt nog dit jaar van kracht en zou niet voor extra rompslomp voor het bedrijfsleven zorgen. Voor het midden- en kleinbedrijf is hulp beschikbaar om met de nieuwe procedures om te gaan.

Verdeeld

De EU-landen waren lang verdeeld over versterking van de defensieve handelsmaatregelen. Zo vreesde Nederland dat bijvoorbeeld staalverwerkers schade zouden oplopen door dit vermeende protectionisme.

Volgens commissievoorzitter Jean-Claude Juncker moet Europa niet ''naïef'' zijn in zijn handelsbeleid. ''We moeten in actie kunnen komen tegen oneerlijke concurrentie en de dumping van producten op de EU-markt die leidt tot banenvernietiging.''

Zowel linkse partijen in het parlement als het Europese bedrijfsleven reageerden positief op het akkoord.