Het aantal verzoeken om juridische hulp op het terrein van arbeidsrecht is in het eerste half jaar van 2017 flink afgenomen. Dat laat Stichting Achmea Rechtsbijstand dinsdag weten.

De stichting ontving in de eerste helft van dit jaar 16.563 meldingen. In dezelfde periode in 2016 waren dat er nog 18.377 en in het jaar daarvoor 18.732.

Volgens arbeidsrechtspecialist Bert Kersten is de daling vooral toe te schrijven aan een afname van het aantal ontslagzaken. Dit waren er in de eerste helft van 2015 nog 9.193, in dezelfde periode vorig jaar 8.630 en dit jaar nog 7.158.

"Dit kunnen we deels verklaren door de bloeiende economie van dit moment en daardoor flink minder reorganisaties", denkt Kersten.

"Maar voor een belangrijk deel denk ik dat we inmiddels ook gewend zijn geraakt aan alle veranderingen rondom de Wet werk en zekerheid (Wwz). De nieuwe spelregels in het ontslagrecht worden inmiddels door veel werkgevers goed toegepast. Met minder juridische geschillen tot gevolg", aldus de arbeidsrechtspecialist.

De Wwz is op 1 juli 2015 ingegaan. De wet heeft onder meer wijzigingen op het gebied van ontslagrecht en de positie van flexwerkers met zich meegebracht. Bedrijven moeten nu een steviger ontslagdossier opbouwen om goedkeuring van de rechter te krijgen.

Wmo

Stichting Achmea Rechtsbijstand ziet verder dat het aantal vragen om juridische hulp rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) flink is afgenomen. In twee jaar tijd is het aantal meldingen op dit gebied met 51 procent afgenomen.

Volgens de stichting is dit te verklaren doordat er inmiddels veel uitspraken zijn van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) rond deze wet. "Vermoedelijk hebben gemeenten hun beleid inmiddels goed afgestemd op de visie van de CRvB met minder juridische geschillen tot gevolg", aldus Achmea.