Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam gaan de Nieuwe Waterweg en de Botlek verdiepen. Dat is noodzakelijk om de bereikbaarheid van de Botlekhavens te verbeteren.

De klus begint komend voorjaar en gaat zo'n zes maanden duren.

Het gaat om een verdieping van anderhalve meter over een lengte van 25 kilometer tussen Hoek van Holland en de Beneluxtunnel. Hoeveel dat naar verwachting gaat kosten, is niet bekendgemaakt.

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in de opdracht zijn deze week uitgenodigd om met een voorstel te komen.

Groter

De verdieping is nodig, omdat met name zeeschepen die olieproducten en droge bulk vervoeren, steeds groter worden. Als de werkzaamheden zijn voltooid, kunnen schepen met een diepgang tot vijftien meter onder normale omstandigheden de haven binnenvaren.

''Om de havenindustrie in de Botlek vitaal te houden is het noodzakelijk dat er wordt geïnvesteerd in behoud en vernieuwing van dit oude havengebied'', aldus Ronald Paul, operationeel directeur van het havenbedrijf. De Botlek werd aangelegd tussen 1955 en 1960 en huisvest met name petrochemische industrie en tankopslag.

Geen hinder

De baggerwerkzaamheden worden net zo aangepakt als regulier onderhoudswerk in de havens en op de rivier. Ze zullen volgens het havenbedrijf geen hinder veroorzaken voor de omgeving, de scheepvaart of de medewerkers in de haven.

Met de betrokken waterschappen zijn afspraken gemaakt over compensatie voor eventuele verzilting. Verzilting zou kunnen optreden doordat het zoute water van de Noordzee verder landinwaarts kan doordringen.