BRUSSEL - De Nederlandse eurocommissaris Kroes voor Mededinging wil strenger kijken naar kartelvorming in het bedrijfsleven. Ze gaat een apart directoraat opzetten dat zich alleen bezighoudt met verboden afspraken tussen ondernemingen.

"Het directoraat brengt de middelen samen - de mensen en de expertise met onderzoek en procedures - die nodig zijn voor effectieve actie tegen kartels", zo deed Kroes haar plannen tijdens een spreekbeurt donderdag uit de doeken. De nieuwe afdeling is volgens Kroes een bewijs van de nultolerantie van de Europese Commissie, die de bevoegdheid heeft verboden prijsafspraken te beboeten.

Kroes wil het verder makkelijker maken om civiele processen aan te spannen tegen bedrijven die met kartelvorming hun prijzen kunstmatig hoog gehouden hebben. Aan het eind van het jaar komt ze met een lijstje mogelijkheden, beloofde ze.