Het kabinet trekt voor de komende drie jaar 4,6 miljoen euro uit voor de Dutch Risk Reduction-teams (DRR-teams). Dit zijn ploegen van experts die in het buitenland helpen bij problemen met hoogwater.

Ministers Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) vinden dat de DRR-experts hun waarde meer dan bewezen hebben.

"Het mes snijdt aan twee kanten. Je helpt de mensen en verbetert hun leefomstandigheden. Nederlandse bedrijven en instituten dragen daar in belangrijke mate aan bij", zegt Ploumen. 

De teams helpen de lokale bevolking zich beter te beschermen tegen grote wateroverlast, droogte en ernstige watervervuiling. Er zitten waterdeskundigen in van overheden, kennisinstituten en ondernemingen. 

Afgelopen jaar is 22 keer de hulp van de DRR-teams ingeroepen. Ze zijn recent onder meer in Bolivia, Sri Lanka en Guinee geweest.