In het Nederlandse bod om het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) te vestigen in Amsterdam ontbreekt informatie over de beveiliging, het archief en de IT-systemen. Ook is onduidelijk hoeveel plaats er is op de Amsterdamse Engelstalige peuter- en kleuterscholen voor de kinderen van het personeel.

Dat schrijft de Europese Commissie in een beoordeling over het aanbod het EMA te vestigen in een gloednieuw gebouw, het Vivaldi, op de Zuidas.

Ze heeft alle negentien kandidaten voor het EMA en de acht voor de Europese Bankautoriteit (EBA) op een rijtje gezet. De commissie benadrukt dat de toets op objectieve criteria is gebaseerd en niet een ranglijst of selectie is. Ook bij de biedingen van andere landen ontbreekt informatie over scholen, bereikbaarheid of toegang tot de lokale arbeidsmarkt.

De twee EU-agentschappen zijn gevestigd in Londen maar moeten daar weg vanwege het Britse vertrek uit de EU in 2019. De lidstaten gaan nu onderhandelen op basis van het commissie-overzicht en nemen in november een besluit. Het EMA, waar circa negenhonderd "hooggekwalificeerde werknemers" werken, waakt over de kwaliteit en veiligheid van geneesmiddelen.

'Beste kandidaten'

In een reactie verklaart het ministerie van Volksgezondheid dat het commissieverslag "duidelijk de kracht van ons bid bevestigt en Amsterdam bij de beste kandidaten hoort. Als het gaat om het gebouw, de locatie, bereikbaarheid en faciliteiten voor de organisatie en haar medewerkers voldoen we ruimschoots aan de criteria."

Over de ontbrekende informatie zegt de woordvoerder: "Wij bieden een op maat gemaakt gebouw waar alles in zit wat nodig is. Ons bod zegt ook niks over toiletten in het gebouw, maar die zijn er natuurlijk wel."

Voordelen

Uit het overzicht blijken verschillende landen die op het EMA willen hebben extra lokkertjes in te zetten. Zo wijst Nederland op belastingvoordelen voor hoogopgeleide expats en bieden de Finnen een gratis ov-jaarkaart aan voor het personeel. Griekenland en Italië bieden "vertrouwelijke" voordeeltjes.

Ook de geografische spreiding telt mee. Nederland huist al twee EU-agentschappen, Europol en Eurojust in Den Haag. Bulgarije, Slowakije en Roemenië hebben geen enkel EU-orgaan en dingen alle drie mee voor het EMA.