Wie werknemerschap met werk als zelfstandige combineert, doet dit vaak met persoonlijke ontwikkeling of afwisseling als hoofdreden. Financiële noodzaak speelt een minder grote rol.

Dit in tegenstelling het motief van personen die twee werknemersbanen combineren. Bij hen spelen financiën wel vaak mee, blijkt donderdag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

In 2016 hadden 600.000 Nederlanders een tweede baan naast hun hoofdbaan. Voor de groep werknemers-zelfstandigen gaat het in 91 procent van de gevallen om personen die loondienst combineren met werk als zzp'er.

In totaal waren er 230.000 personen die in 2016 werk als zelfstandige zonder personeel combineerden met een baan als werknemer in loondienst.

Rondkomen

Ruim 47 procent van de zzp'er-werknemers zegt voor persoonlijke ontwikkeling te gaan. Daarnaast heeft 37 procent de combinatie van banen wel uit financiële overwegingen. Dat kan zijn om rond te komen, maar ook om geld te verdienen voor iets extra's.

Daarnaast is er ook een groep zelfstandigen die de baan in loondienst aanhoudt om zekerheid te hebben over het vaste inkomen.

Vrouwen en jongeren

Vrouwen, jongeren en hoger opgeleiden hebben gemiddeld vaker een tweede baan. In 2016 had ruim 8 procent van de vrouwen een tweede baan, tegenover 6 procent van de mannen.

Bij 15- tot en met 25-jarigen had 11 procent twee banen, bij 55- tot 65-jarigen was dit 6 procent.

Ook tussen hoogopgeleiden en laag- en middelbaar opgeleiden was een duidelijk verschil te zien, waarbij vooral het aantal mensen dat werknemerschap en zelfstandigheid combineerde vaker hogeropgeleid was.

Mensen die twee werknemersbanen combineerden, werkten in 2016 gemiddeld 29 uur per week. Wie een werknemersbaan combineerde met een baan als zelfstandige, werkte gemiddeld 38 uur per week. Wie maar één baan in loondienst had, kwam op dertig uur per week uit.

Cultuursector

De meeste gecombineerde banen werden gevonden in de cultuur-, sport- en recreatiesector. 13 procent van de werknemers in deze sectoren hield er een tweede baan op na. Daarna volgen de onderwijssector (ruim 10 procent) en de verhuur en overige zakelijke dienstensector (bijna 10 procent).

In de bouw (ruim 2 procent) en de financiële dienstverlening (ruim 3 procent) komt de dubbele baan het minst vaak voor.