Het aantal banen in telefonisch en digitaal klantcontact neemt toe. Werkgevers in de branche hebben bovengemiddeld vaak moeite om personeel te vinden.

Momenteel staan er ongeveer 3.500 vacatures open in klantcontactberoepen, meldt uitkeringsinstantie UWV donderdag.

De meeste werkgelegenheid is te vinden in de sectoren handel en zakelijke dienstverlening. Andere sectoren waarin klantcontactberoepen veel voorkomen zijn de overheid, financiële dienstverlening, ICT en industrie en nutsbedrijven.

Uitbesteed

Bijna 2 procent van de werkende beroepsbevolking is werkzaam in het klantcontact. Dat komt neer op 141.000 personen. Zes van de tien medewekers in het klantcontact zijn vrouw. 

De meeste bedrijven hebben een eigen klantcontactafdeling, ongeveer 30 procent besteedt het werk (deels) uit aan een extern contactcenter.

Toename chatgesprekken

Naast een toenemende behoefte aan medewerkers, verandert ook de aard van het werk van de klantcontactmedewerker. Het UWV verwacht dat e-mailcontact gaat afnemen, en het aantal (video)chatgesprekken toeneemt. "Het blijft voor bedrijven een uitdaging om vragen en problemen van klanten snel en adequaat op te lossen."

De uitkeringsinstantie verwacht daarnaast dat contact via openbare pagina's op Facebook en Twitter afneemt, omdat "deze kanalen zich niet goed lenen voor complexe klantvragen". In klantcontact via privéberichten via sociale media verwacht het UWV weer wel een stijging.