BRUSSEL - Minister Zalm van Financiën vindt een gedeeltelijke versoepeling van de omstreden Europese begrotingsregels bespreekbaar. Voorstellen van huidig EU-voorzitter Luxemburg noemde hij dinsdag "heel goed". Een Europees akkoord laat echter op zich wachten omdat met name Duitsland nog veel verdergaande versoepelingen verlangt.

Luxemburg stelt een lijstje met "relevante factoren" voor, waarop landen met hoge begrotingstekorten zich kunnen beroepen. De Luxemburgse minister van Financiën Juncker, tevens premier, benadrukte dat landen alleen bij kleine overschrijdingen van de begrotingsregels op clementie mogen rekenen.

Tekorten

De huidige Europese regels schrijven voor dat eurolanden hun tekorten moeten beperken tot 3 procent van het bruto binnenlands product, op straffe van boetes. Hoge tekorten kunnen leiden tot een zwakkere munt en een hogere rente.

Zalm toonde begrip voor het Luxemburgse compromisvoorstel om rekening te houden met bepaalde uitgaven, zoals aan onderzoek en wetenschap. Hij wil echter alleen eventuele stijging van deze kosten beschouwen.

Versoepelingen

Eerder al ging Zalm, tot voor kort fel verdediger van strikte naleving van de begrotingsregels, akkoord met andere versoepelingen van het zogeheten stabiliteitspact. Zo krijgen landen meer tijd om hoge tekorten weg te werken. Bovendien krijgen ze geen procedure aan hun broek bij een economische krimp, hoe gering ook.

Zalm zei dinsdag echter "ook een aantal verbeteringen te zien". Hij wees op de preciezere voorschriften wat landen moeten doen bij economische voorspoed en de strengere aanpak van hoge staatsschulden uit het verleden.

Lijst

Een akkoord is ondanks Zalms soepele houding echter nog niet in zicht. De lijst met "relevante factoren" is de steen des aanstoots. "Als ik alles op een rijtje zet, blijf ik sceptisch of er wel een akkoord mogelijk is. Er is één inhoudelijk probleem. Maken we een lijst met relevante factoren en hoe ver zal die lijst gaan?", aldus de Luxemburger Juncker.

De Duitsers en de Fransen willen een lange lijst uitzonderingen. Zo eist Duitsland dat de kosten van de hereniging met Oost-Duitsland bij de 'relevante factoren' gaat horen. Voor Nederland is dat onacceptabel. Juncker zei dat hij "niet wil meewerken" aan hervorming van de regels voor de nationale belangen van landen.

Het zijn de Europese leiders die de knoop moeten doorhakken tijdens de top op 22 en 23 maart. Op zondag de twintigste is er een extra vergadering van de ministers van Financiën ingelast.