Vrouwen met een vast arbeidscontract worden sneller moeder dan vrouwen met een flexibel arbeidscontract. Dat geldt vooral voor hoogopgeleide vrouwen.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag op basis van onderzoek naar de relatie tussen flexibele arbeid en gezinsvorming. 

Voor het onderzoek werd tussen 2003 en 2015 een groep van 25.000 kinderloze vrouwen van tussen de 18 en 45 jaar gevolgd. Er werd gekeken of ze binnen een jaar na deelname aan de Enquête Beroepsbevolking (EBB) moeder zijn geworden.

Van de vrouwen met een flexibel contract bleek 13 procent binnen een jaar een kind te hebben gekregen. Bij vrouwen met een vast contract was dit ruim 18,8 procent. Vrouwen zonder (betaalde) baan werden in ruim 19 procent van de gevallen moeder, bij zzp'ers lag het aandeel op bijna 17 procent.

Kans op moederschap per contractvorm

Mannelijke partner

Ook als er rekening wordt gehouden met verschillen in leeftijd, herkomst en inkomen, blijven de verschillen tussen vaste en flexibele werknemers bestaan. 

De arbeidsrelatie van de mannelijke partner speelde geen rol in de kans dat er binnen een jaar een kind kwam. Ook veranderde het verband tussen arbeidsrelatie en moederschap niet in de jaren tussen 2003 en 2015.

Arbeidsduur

Ook de arbeidsduur speelt een rol. Van vrouwen die fulltime flexwerken wordt 11 procent binnen een jaar moeder. Bij flexwerkende vrouwen in deeltijd ligt dit op 16 procent.

Daarnaast hangt opleidingsniveau samen met de kans op zwangerschap. Laagopgeleide vrouwen met een flexbaan worden het vaakst moeder (20 procent). Bij hoogopgeleide vrouwen waren vooral zzp'ers (18 procent) en vrouwen met een vast contract (19 procent) binnen het jaar zwanger.

Fulltime flexwerken hing bij alle opleidingsniveaus samen met de laagste kans op moederschap.

CNV

Vakbond CNV vindt de cijfers zorgwekkend. "Dit onderzoek onderstreept weer eens hoe ingrijpend en diepgaand onzekerheid op de arbeidsmarkt doorwerkt op de samenleving", aldus CNV-voorzitter Maurice Limmen.

"Een flexibel contract biedt vrouwen, en daarmee hun partner, te weinig zekerheid om een gezin te stichten."