Arcadis gaat helpen het New Yorkse stadsdeel Manhattan beter te beschermen tegen overstromingen. Het concept, de architecturale en stedenbouwkundige ontwerpen worden gemaakt door het Deense BIG en het Nederlandse One Architecture. 

Financiële details over de opdracht heeft het ingenieurs- en adviesbureau niet bekendgemaakt.

New York werd in oktober 2012 hard getroffen door de orkaan Sandy. In laaggelegen delen van Manhattan ontstond grote schade door overstromingen. Het metroverkeer moest worden stilgelegd omdat tunnels waren ondergelopen en de effectenbeurs op Wall Street hield twee dagen op rij de deuren gesloten.

De zware storm toonde aan hoe kwetsbaar het financieel-economische hart van de Verenigde Staten is bij extreem hoog water. Daarop is besloten de kustlijn van Manhattan over een lengte van vier kilometer te versterken. Doel is om de nieuwe infrastructuur zo veel mogelijk te laten versmelten met de bestaande.

Arcadis brengt de nodige ervaring mee met kustbeschermingswerken in de Verenigde Staten. Het bedrijf werkte bijvoorbeeld eerder mee aan waterkeringen in de zuidelijke staat Louisiana, nadat die zwaar getroffen was door de orkaan Katrina in 2005.

Ook orkaan Harvey, die vorige maand stevig huishield in Texas, levert Arcadis waarschijnlijk het nodige werk op.