UTRECHT - Allochtone medewerksters van de Centra voor Werk en Inkomen (CWI) en diverse bedrijven werpen zich op als coach om talentvolle vrouwen uit etnische minderheidsgroepen te helpen bij het vinden en houden van werk.

Bij de voormalige Arbeidsbureaus hebben zich 107 eigen werkneemsters aangemeld als vrijwilliger. Ook wordt het 'coachproject' opgezet in bedrijven als de Rabobank, ABN Amro, Fortis, ING en Ordina.

Adviseren

Het CWI gaf maandag in het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht het startsein voor het coachproject, dat samen met de commissie-PaVEM (Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheden) is opgezet. Het project begint 1 april en duurt vooralsnog een halfjaar. De bedoeling is dat de coaches de vrouwen niet alleen bijstaan met tips voor sollicitatiegesprekken, maar ook adviseren over het combineren van arbeid, zorg en scholing.

Zelfvertrouwen

"Daarbij is vooral van groot belang dat de vrouwen meer zelfvertrouwen krijgen. Dat ze de omgeving leren snappen, ook de non-verbale signalen en valkuilen doorzien. Kortom dat ze zich leren handhaven op de werkvloer", stelde CWI-voorzitter R. de Groot. "Het allerbeste is wanneer we bij een werkzoekende dat glimlachje zien, zo van: ik heb het door en kan het."

Vrijwilligers

De Groot verwacht dat binnen het CWI nog meer vrijwilligers zich zullen aanmelden. Bij de voormalige Arbeidsbureaus werken ongeveer 5000 mensen, waarvan naar schatting 3000 vrouwen. "Daarvan is circa 10 procent van allochtone afkomst. Tweehonderd vrijwilligsters moeten wel mogelijk zijn."

De coaches krijgen bij het CWI acht uur per maand werktijd voor hun vrijwilligerswerk. "Maar we verwachten dan ook dat ze ook in hun eigen tijd wel eens bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld dat er gebeld kan worden in het weekeinde, omdat een vrouw net een sollicitatiebrief zit te schrijven."

Bedrijven

De CWI-voorzitter is erg blij dat banken en bedrijven met veel administratieve functies meedoen aan het project met circa tweehonderd coaches. "Daar liggen toch meer ontplooiingskansen dan bijvoorbeeld in het productie- of schoonmaakwerk. Het is dan ook goed dat daar ook coaches opstaan, die de vrouwen verder helpen zich te handhaven als ze eenmaal een baan hebben."

Per 1 januari telde het CWI bijna 339.000 werkzoekende vrouwen, van wie 26 procent met een etnische achtergrond. De Groot hoopt in het eerste halfjaar van het project tweehonderd tot driehonderd vrouwen aan een baan te helpen.