De EU en de VS hebben een akkoord bereikt over maatregelen die de Amerikaanse markt voor Europese (her)verzekeraars toegankelijker maakt. Na twintig jaar discussies en onderhandelingen wordt de overeenkomst vrijdagmiddag in Brussel ondertekend.

Volgens de Europese Commissie gaat het om een "historisch" akkoord dat het voor verzekeraars gemakkelijker en goedkoper maakt om in Amerika actief te zijn.

Nu hebben Europese herverzekeraars bijvoorbeeld een onderpandverplichting die niet geldt voor Amerikaanse bedrijven. In totaal staat naar schatting 40 miljard dollar (33 miljard euro) aan Europese waarborgen uit.

Dat geld kan volgens Brussel beter worden besteed aan investeringen in banen en groei. Het verdwijnen van de handelsbelemmeringen levert volgens de Europese Commissie 400 miljoen dollar (334 miljoen euro) per jaar op.

Tegelijk worden maatregelen getroffen om de consument beter te beschermen, zegt de commissie. Delen van de overeenkomst worden al meteen van kracht voordat het hele akkoord is goedgekeurd door de lidstaten en het Europees parlement.