De economische groei van de eurolanden trekt dit jaar harder aan dan waar eerder op werd gerekend. Dat meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) woensdag op basis van nieuwe ramingen.

De OESO voorziet voor dit jaar een economische groei in de eurozone van 2,1 procent. Ten opzichte van de voorspelling in juni is sprake van een stijging met 0,3 procentpunt.

Volgend jaar zal de groei uitkomen op 1,9 procent. Ook dit is iets beter dan bij een eerdere raming. Vooral de consumentenuitgaven, investeringsbereidheid en de stijging van de export dragen volgens de OESO bij aan de groei.

Voor Duitsland, de grootste economie van de eurozone, voorziet de OESO een groei van 2,2 procent dit jaar en 2,1 procent volgend jaar. In Frankrijk zal de economie dit jaar 1,7 procent in omvang toenemen gevolgd door een plus van 1,6 procent in 2018.

Beide landen presteerden in de eerste jaarhelft economisch beter dan geraamd.